Letní dětský tábor Borek

Milé děti, vážení rodiče,
už je to tady! Začátek roku a už se pomalu chystáme na léto, chystáme se na tábor, chystáme se na Borek. A stejně jako každý rok máme pro vás připravené velké prázdninové dobrodružství.
Správně tušíte, že i tentokrát bude naše čtrnáctidenní dobrodružství plné her, překvapení, zábavy a krásných zážitků. Celotáborová hra „z divokého západu“ dokonale prověří všechny vaše schopnosti a dovednosti!
Letošní dobrodružství spolu prožijeme v termínu od 16. do 30. července a cena je 5.200,- Kč (vzhledem ke stále rostoucím nákladům především potravin jsme nuceni cenu zásadně navýšit).
Stručné doplnění: V ceně tábora je již zahrnuto vše potřebné: ubytování, strava pětkrát denně, pitný režim, pojištění a doprava na tábor a zpět (doprava je zajištěna z Hradce Králové, z Prahy a z Luže).
Po celou dobu pobytu je přímo v táboře a při všech akcích zajištěn zdravotní dohled.
Detailní organizační pokyny Vám budou zaslány společně s potvrzením o přijetí Vašeho dítka.
Důležitá upozornění pro rodiče:
Všechny děti z loňského tábora mají přednostní možnost se přihlásit na ten letošní, ale rezervaci mají jenom do 28. února 2022. Co to znamená? Pokud budou volná místa na začátku března, tak je obsadíme nováčky.
Platbu 5.200,- Kč, prosíme, uhraďte nejpozději do 30. dubna 2022 na bankovní účet 2701925574/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.
Přihlášky zasílejte pouze v kompletní podobě vč. potvrzení od lékaře platného v době konání akce. Nekompletní přihlášky nebudou zařazeny do seznamu! Stane se tak až s datem, kdy bylo doplněno a kompletní! Může se tak stát, že se Vaše dítko díky tomu na tábor nedostane! (Potvrzení od lékaře je platné dva roky od jeho vystavení)
Zasílání přihlášek
Pouze e-mailem, který je výhradně k tomu určený – jiný nepoužívat: pratele.taboru@email.cz
(Pozor! Přihláška musí být podepsána a i s podpisem naskenována, jinak je neplatná!)
Vaši vedoucí
zpracovatel přihlášek: Anna Hájková (tel: 733 197 473)
hlavní vedoucí tábora a oddílový vedoucí: Michal Vráblík, tel.: 606 639 552
e-mail: michalvrablik@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one